StandaardenOverheid.nl

DC.identifier

Definitie

String ten behoeve van eenduidige, onveranderlijke identificatie van het document.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

 • Het datatype is xs:string;
 • Het scheme is OVERHEIDop.ParlID;
 • De opbouw van DC.identifier verschilt per documenttypen

  KVR: kv-[kamer]-[vraagnummer] (onopgemaakt: kv-[opdrachtnummer DL]);

  AH: ah-[kamer]-[vergaderjaar]-[handelingnummer] (onopgemaakt: [ah-opdrachtnummer DL]);

  AG: ag-[kamer]-[datum opgesteldIs gelijk aan DCTERMS.issued.] (onopgemaakt: ag-[opdrachtnummer DL] );

  BLG: blg-[identifier hoofddocument]-b[volgnummer beginnend met 1]Deze notatie wordt op termijn ingevoerd. Voorlopig kan door Sdu nog uitgegaan worden van de vorm blg-[opdrachtnummer-dl]

  HAN: h-[kamer]-[vergaderjaar]-[publicationIssue]-[startpagina] (bijvoorbeeld h-ek-20092010-12-1014; h-tk-20082009-41-3891)Mogelijke samenhang met invoering OVERHEIDop.handelingenItemNummer. Invoering nieuwe Handelingen leidt tot aangepaste betekenis: startpagina wordt itemnummer. Aanpassen na invoering.

  KST: kst-[dossiernummer]-[ondernummer] (waarbij eventuele spaties in dossiernummer worden vervangen door een streepje - zie ook voetnoot bij constraints van OVERHEIDop.dossiernummer) (onopgemaakt: kst- [opdrachtnummer DL])Het gedeelte van een dossiernummer waarin het rijkswetnummer wordt gespecificeerd (R1999), heeft geen rol in de DC.identifier.

  NDS: nds-[kamer]-[documentnummer] (onopgemaakt: nds-[opdrachtnummer DL])

  Als er sprake is van een herdruk of herplaatsing dan wordt de identifier uitgebreid met "-nX" waarbij n een vaste string is en X een oplopend volgnummer is. Het doel hiervan is om de identifier uniek te maken.

Contact