StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.replaces

Definitie

Het document dat dit veld bevat, vervangt het document dat als waarde van dit veld is ingevuld.

DCTERMS.replaces / isReplacedBy dient gebruikt te worden bij herdrukken.

Toelichting

De naam van het document en de ID waarnaar gelinkt dient te worden, worden gecodeerd in het attribuut content gescheiden door een ; en spatie:

<meta name="DCTERMS.replaces" content="Staatscourant 2010, 4051; stcrt-2010-4051">

De naam is in dit geval niet de citeertitel maar de uitgeschreven ID omdat deze korter is.

Uit analyse blijkt dat dit veld gebruikt wordt bij staatscourant, stb, kv, kst, ah.

Deze waarde komt wel in de XML maar niet in de XHTML metadata terecht - dit wordt nog veranderd zodat het ook in de XHTML terecht komt.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact