StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.category

Definitie

Het onderwerp waarover het document gaat.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van parlementair verplicht en herhaalbaar, met uitzondering van :

  • (het veld is hier wordt niet gebruikt)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve geldt:

  • Een waarde uit de volgende waardenlijst:
    • Scheme: OVERHEID.TaxonomieBeleidsagenda (zie hier voor de waardenlijst);

Contact