StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.datumOndertekening

Definitie

OVERHEIDop.datumOndertekening dient gebruikt te worden voor de datum van ondertekening. Dat is niet perse hetzelfde als de datum van uitgifte (DCTERMS.issued).

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatsblad verplicht, met uitzondering van :

  • (het veld is hier wordt niet gebruikt)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve geldt:

  • Het datatype is xs:date;
  • Het scheme is DCTERMS.W3CDTF;

Contact