StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.aanhangsel

Definitie

Met dit veld kan aan een Kamervraag het Aanhangsel (met daarbij de vragen plus de antwoorden) gekoppeld worden.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gebruikt:

Waarden

Voor de documentsoort geldt:

  • Het datatype is xs:string;
  • Het betreft hier de identifier van een aanhangsel.

Contact