StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.ketenID

Definitie

Een Keten-ID is een numerieke waarde. Er zijn verder geen eisen aan de opbouw van dit nummer gesteld. Tot dat Kiwi volledig is ingevoerd bij alle departementen wordt het Keten-ID geen verplicht meta data veld.

Toelichting

Met de komst van Kiwi (Keten Informatiesysteem Wetgeving In-wording) en de daarop aangesloten Implementatieverbanden ontstaat de behoefte om een Keten-ID als meta data op te nemen.

In Kiwi wordt de regeling in wording vastgelegd. Deze regeling kent een eigen ID, de Keten-ID. Deze ID moet in de gehele keten worden vastgehouden en moet ook beschikbaar zijn in de meta data. Deze ID is met Kiwi, bijvoorbeeld, beschikbaar bij Internetconsultatie en zou ook later bij een Kamerstuknummer moeten verschijnen zodat deze afzonderlijke documenten gelinkt kunnen worden. Het dossiernummer (Kamerstuknummer) schiet hier te kort omdat dat pas later in de keten beschikbaar is.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:positiveInteger;

Contact