StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.isFormatOf

Definitie

Verwijzing naar een informatieobject met dezelfde intellectuele inhoud als het beschreven object, maar in een ander formaat.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;
  • let op: in het resourceIdentifier attribuut kan nog een URL of iets dergelijks worden toegevoegd. Dit past momenteel niet in de metadata systematiek.

Voor de documentsoort regeling geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^.+;.*$;
  • complex veld met value, dan ;, en dan resourceIdentifier

Contact