StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDrg.onderwerp

Definitie

Kenmerk waarmee het voorstel in de eigen organisatie (fysiek of digitaal) terug te vinden is. Dit gegeven wordt ingevuld door de overheidsorganisatie.

Toelichting

Decentrale overheden zijn vrij hun eigen systematiek te kiezen, maar doen er wel verstandig aan, daarbij één systematiek te hanteren.

Indien het gegeven niet is te achterhalen, dient hier ‘Onbekend.’ ingevuld te worden.

Uitzondering: in geval van een niet gekozen bestuursorgaan is het opnemen van het kenmerk van het voorstel optioneel: vul dan òf het kenmerk van het voorstel òf ‘Geen.’ in.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Definitie

Door de overheidsorganisatie zelf te definiëren zoektermen ten bate van hun eigen zoekmachine.

Toelichting

Decentrale overheden zijn vrij hun eigen onderwerpsontsluiting te kiezen, maar doen er wel verstandig aan, daarbij één onderwerpsontsluiting te hanteren.

Dit gegeven kan worden ingevuld door de overheidsorganisatie. Het is dus optioneel.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Contact