StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDrg.betreft

Definitie

De aard van de wijziging van een regeling, of, in geval van een nieuwe regeling: ‘nieuwe regeling’.

Toelichting

nieuwe regeling

als het een nieuwe regeling betreft art. [x], [y], [z]

als een of meer artikelen zijn toegevoegd, vervallen of gewijzigd, opsomming van deze artikelen of bijlagen (geen onderscheid maken naar onderdelen binnen artikelen of bijlagen) bijlage [x], [y], [z]

als een of meer bijlagen zijn toegevoegd, vervallen of gewijzigd, opsomming van deze artikelen of bijlagen (geen onderscheid maken naar onderdelen binnen artikelen of bijlagen)

intrekking

als de regeling is ingetrokken

aanhangig

indien nog niet is besloten over een ingediend voorstel

toelichting

als een officiële toelichting is gewijzigd

vervallen van rechtswege

als de regeling van rechtswege is vervallen

Bij Plannen dient hier ‘N.v.t.’ ingevuld te worden.

Indien de aard van wijziging niet is te achterhalen, dient hier ‘Onbekend.’ ingevuld te worden.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Contact