StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDrg.uitwerkingtredingDatum

Definitie

De datum van intrekking van de regeling (als de regeling niet langer geldig is) of de datum waarop een wijziging van de regeling in werking treedt (en daarmee de voorafgaande versie van de regeling niet langer geldig is).

Toelichting

Dit gegeven wordt ingevuld door de overheidsorganisatie. De opgegeven datum dient later dan de datum opgegeven in “Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling” te zijn.

Let op: wordt in combinatie met “Datum inwerkingtreding van (een versie van) de regeling” gebruikt.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:date;

Voor de documentsoorten verordeningen, verordeningen, verordeningen, verordeningen, plannen | overig, plannen | overig, plannen | overig, plannen | overig, beleidsregels, beleidsregels, beleidsregels, beleidsregels, overige besluiten van algemene strekking, overige besluiten van algemene strekking, overige besluiten van algemene strekking, overige besluiten van algemene strekking geldt:

  • Het datatype is xs:date;

Contact