StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.modified

Definitie

Datum waarop het informatieobject voor het laatst is bewerkt, kan de publicatiedatum zijn.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:date;

Contact