StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.versienummer

Definitie

In dit veld wordt het versienummer (bv n1) opgeslagen.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact