StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.behandeldDossier

Definitie

Een dossier of stukverwijzing.

Het gaat om dossiers of stukken die behandeld worden in een overleg of vergadering die is genoemd in de handeling; de implicatie is niet dat de Handeling of Agenda zelf onderdeel is van het genoemde dossier of stuk.

Toelichting

In de documenttypen Handeling en Agenda kan worden aangegeven welk(e) dossier(s) of stuk(ken) wordt (worden) besproken tijdens de vergadering. In dit metadata veld wordt het dossiernummer en optioneel het stuknummer vermeld. De scheiding tussen dossiernummer en ondernummer is een ; . Indien er geen ondernummer is genoemd, dan wordt louter het dossiernummer gebruikt (en wordt ; weggelaten). Voor het dossiernummer wordt de syntax beschrijving van OVERHEIDop.dossiernummer gevolgd.

Het is niet mogelijk om de volgorde van de vermeldingen in de Handeling of Agenda te bewaren.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen geldt de cardinaliteit: optioneel en herhaalbaar.

Waarden

Voor alle subtypen binnen geldt:

  • Het datatype is xs:string;

Contact