StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.jaargang

Definitie

OVERHEIDop.jaargang geeft aan tot welke jaargang een bepaalde publicatie wordt gerekend. Dit moet apart gecodeerd worden omdat de jaargang en het jaar van de publicatie niet altijd overeen komen.

Gebruik binnen staatsblad

Cardinaliteit

Voor alle subtypen binnen staatsblad geldt de cardinaliteit: verplicht.

Waarden

Voor alle subtypen binnen staatsblad geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^[12][90]\d{2}$;

Contact