StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.bedrijfsnaam

Definitie

Een bedrijfsnaam zoals gebruikt binnen oproepingen en gerechtelijke aankondigingen.

Gebruik binnen staatscourant

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van staatscourant gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Contact