StandaardenOverheid.nl

OVERHEID.isRatifiedBy

Definitie

Het bestuursorgaan dat of de gemandateerde functionaris die een besluit tot vaststelling van het informatieobject heeft genomen.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

 • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort regeling geldt:

 • Een waarde uit de volgende waardenlijst(en):
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanDeelgemeente
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanGemeente
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanProvincie
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanWaterschap
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanRegionaalSamenwerkingsorgaan
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanAnderOpenbaarLichaam
  • Scheme: OVERHEIDrg:BestuursorgaanNederlandseAntillen
  • Scheme: OVERHEID:BestuursorgaanKoninkrijksdeel
  • Scheme: OVERHEIDrg.BestuursorgaanEilandgebied

Contact