StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.betreftRegeling

Definitie

De (CVDR) regeling waarover de bekendmaking gaat (die dit veld bevat)

Gebruik binnen , , , ,

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel, met uitzondering van :

  • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen , , , , behalve geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^CVDR\d+_\d+$;

Contact