StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.betreftRegeling

Definitie

De (CVDR) regeling waarover de bekendmaking gaat (die dit veld bevat)

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van gemeenteblad provincieblad waterschapsblad blad_gemeenschappelijke_regeling cvdr optioneel, met uitzondering van :

  • CVDR (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr behalve cvdr geldt:

  • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^CVDR\d+_\d+$;

Contact