StandaardenOverheid.nl

OVERHEIDop.adviesRvS

Definitie

Het nummer dat de Raad van State toekent aan een advies.

Toelichting

Een voorbeeld van zo'n nummer is W03.14.0273/II/K/B. Strikt genomen zou er een verschil moeten zijn tussen onze publicatie van de adviezen zelf en de staatsbladen etc. die het advies vermelden ("gehoord"). Maar omdat we in het eerste geval toch al een eigen OP identifier toekennen, is ervoor gekozen om 1 adviesnummer veld te gebruiken.

Gebruik binnen

Cardinaliteit

Dit veld is binnen alle subtypen van staatscourant optioneel en herhaalbaar, met uitzondering van :

 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)
 • (het veld is hier niet in gebruik)

Waarden

Voor alle subtypen binnen behalve , , , , , , , , , , , , , , , geldt:

 • De volgende regular expression wordt gebruikt: ^W\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d(\/[A-Z]*)*$;

Contact