StandaardenOverheid.nl

DCTERMS.rights

Definitie

Informatie over de rechten die verband houden met het informatieobject.

Gebruik binnen gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr

Cardinaliteit

Dit veld wordt alleen binnen de volgende subtypen van gemeenteblad, provinciaal blad, waterschapsblad, blad gemeenschappelijke regeling, cvdr gebruikt:

Waarden

  • Het datatype is xs:string;

Voor de documentsoort regeling geldt:

  • Er wordt altijd de vaste waarde De tekst in dit document is vrij van auteursrecht en databankrecht gebruikt;

Contact