StandaardenOverheid.nl

Is het mogelijk om zelf inspraak te krijgen in de door-ontwikkeling van de standaard?

Ja, graag! OWMS is een open standaard die gebaat is bij uw bijdrage. Neem contact met ons op.

Contact