StandaardenOverheid.nl

Waarom is het XML-formaat van de waardenlijsten veranderd van versie 3.5 naar versie 4.0?

Voor OWMS 4.0 is de structuur van de XML bestanden van de waardelijsten gewijzigd. In het formaat voor OWMS 4.0 kan nu, naast de gebruikelijke labels, ook gebruik gemaakt worden van pointers naar concepten uit de OMWS ontologie. Inhoudelijk zijn de labels van de nieuwe waardelijsten gelijk aan de oude waardenlijsten. Voor partijen die nu nog gebruik maken van de oude waardelijsten en hun systemen niet gemakkelijk kunnen aanpassen worden de oude waardelijsten van OWMS 3.5 voorlopig nog wel onderhouden en gepubliceerd. Deze zijn echter niet meer direct toegankelijk via HTML links op standaarden.overheid.nl. We willen namelijk voorkomen dat nieuwe implementaties toch weer de oude waardelijsten zouden gaan gebruiken.

Contact