StandaardenOverheid.nl

Wat wordt bedoeld met OWMS-inside?

Voor OWMS 4.0 en hoger is een XML-schemadefinitie opgesteld dat het mogelijk maakt om OWMS op te nemen in een bestaand XML-schema. Tot OWMS 3.5 was het nodig om de OWMS schemadefinitie als uitgangspunt te nemen en daarbinnen functionaliteit voor een eigen applicatie op te nemen. Een beschrijving van hoe OWMS-inside werkt is in ontwikkeling.

Contact