StandaardenOverheid.nl

Zijn de waarden in de waardelijsten hoofdlettergevoelig?

Ja. De conventie voor het gebruik van hoofdletters is als volgt: (Eigen-)namen worden met hoofdletter geschreven. Andere waarden met kleine letters. Afkortingen van namen zijn doorgaans in hoofdletters. Rationale: Er staan alleen hoofdletters waar dat altijd moet (namen en afkortingen).

Contact