StandaardenOverheid.nl

Bekendmakingen

Het project Bekendmakingen (BM) heeft tot doel Bekendmakingen van decentrale overheden online te publiceren. De Bekendmakingen worden met OWMS metadata van een structuur voorzien zodat deze beter doorzoekbaar en vindbaar worden. Dit wordt beschreven in het Informatie Publicatie Model (IPM) Bekendmakingen.

Er is een XML-schemadefinitie (XSD) die specificeert hoe Bekendmakingen in XML dienen te worden gespecificeerd. Deze XSD is opgesteld volgens het OWMS 3.5-raamwerk. Het project kent de volgende XML-Schema's voor berichtenuitwisseling:

Voor toepassing-specifieke metadata, zie de documentatie van het IPM. Meer informatie over het project Bekendmakingen vindt u op koop.overheid.nl/producten/lokale-bekendmakingen.

Hieronder volgt een overzicht van de toepassing van de eigenschappen en waardelijsten uit de OWMS kern en Mantel.

Eigenschappen

De volgende OWMS eigenschappen worden gebruikt in het IPM:

Waardelijsten

De volgende OWMS waardelijsten worden gebruikt in het IPM:

Daarnaast zijn er de volgende waardelijsten specifiek voor Bekendmakingen:

Contact