StandaardenOverheid.nl

overheidbm:BekendmakingtypeWaterschap

Kenmerken
Waarden
Term name
BekendmakingtypeWaterschap
Label
Bekendmakingtype waterschap
Type
Definitie

Bekendmakingtypen van waterschappen.

Onderhoudsprocedure

De lijst wordt onderhouden door het project Lokale Bekendmakingen bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP). De servicedesk is bereikbaar via bekendmakingen@overheid.nl.

Wijzigingshistorie
Toelichting
Bron
Eigenschappen
Data