StandaardenOverheid.nl

overheidbm:Berichttype

Kenmerken
Waarden
Term name
Berichttype
Label
Berichttype
Type
Definitie

Alle Bekendmakingtypen.

Onderhoudsprocedure

De lijst wordt onderhouden door het project Lokale Bekendmakingen bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP). De servicedesk is bereikbaar via bekendmakingen@overheid.nl.

Beheerder
Eigenschappen
Data