StandaardenOverheid.nl

overheidbm:LocatiegebondenBekendmakingtype

Kenmerken
Waarden
Term name
LocatiegebondenBekendmakingtype
Label
Locatiegebonden bekendmakingtype
Type
Definitie

Bekendmakingtypen die een specifieke locatie betreffen.

Onderhoudsprocedure

De lijst wordt onderhouden door het project Lokale Bekendmakingen bij het Kennis- en exploitatiecentrum Officiele Overheidspublicaties (KOOP). De servicedesk is bereikbaar via bekendmakingen@overheid.nl.

Wijzigingshistorie
Toelichting
Beheerder
Bron
Eigenschappen
Data