StandaardenOverheid.nl

LVBB aanlevering

https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/aanlevering/ is de namespace voor aan de LVBB aangeleverde informatie.

De elementen in de namespace zijn gedefinieerd in het XML-Schema https://standaarden.overheid.nl/lvbb/lvbb-stop-aanlevering.xsd.

Dit schema gebruikt onderdelen van de STOP-standaard.

Uitgebreide documentatie van deze XSD is gepubliceerd op de documentatiesite van de LVBB.

Contact