StandaardenOverheid.nl

Webrichtlijnentoets geslaagd voor standaarden.overheid.nl

Op 26 juli 2012 heeft Qualityhouse vastgesteld dat deze website aan de webrichtlijnen voldoet.

Bij de bouw van standaarden.overheid.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken. 

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. De Rijksoverheid heeft zich verplicht deze richtlijnen toe te passen en te handhaven. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen biedt diverse voordelen voor bezoekers.

Met vragen over het webrichtlijnenbeleid van Rijksoverheid.nl kunt u terecht bij: webmasterro@minaz.nl.

3 sterren logo Webrichtlijnen

Publicatiedatum: 
vr 02-11-2012

Contact