StandaardenOverheid.nl

OWMS Gebruikersraad ingesteld

Op dinsdag 28 juni 2011 heeft de eerste bijeenkomst van de OWMS Gebruikersraad plaatsgevonden. Naast de productmanagers van de IPM's van e-Overheid voor Burgers hebben ook een aantal organisaties buiten ICTU een vertegenwoordiging afgevaardigd. Er was vertegenwoordiging van Nationaal Archief en Rijksoverheid.nl aanwezig. De Belastingdienst, Raad voor de Rechtsorde, KennisLab, Logius en SIMgroep hebben aangegeven een vertegenwoordiging naar de Gebruikersraad af te willen vaardigen, maar waren verhinderd voor deze bijeenkomst.

Besproken zijn de voorgestelde organisatie van advies- en beslisprocedures (PDF-formaat, 398Kb) van de Gebruikersraad en de normatieve documentatie van OWMS 4.0 (PDF-formaat, 566Kb), zoals deze in 2010 al is vastgesteld door de voorloper van de Gebruikersraad, het Architectuur-Coordinatie-Team (ACT) van e-Overheid voor Burgers.
PDF bestanden kunt u openen met onder meer de gratis Adobe Acrobat Reader.

De aanwezigen hebben beide documenten positief ontvangen en zien in de Gebruikersraad een geschikt gremium om aan doorontwikkeling van de standaard en bijbehorend instrumentarium bij te dragen. Dit najaar zal een volgende bijeenkomst plaatsvinden waarin partijen elkaar informeren over hun ervaringen met toepassing van OWMS.

Publicatiedatum: 
ma 04-07-2011

Contact