StandaardenOverheid.nl

Officiele Electronische Bekendmakingen (OEB) zijn de bekendmakingen van de centrale overheid, zoals geregeld in de Bekendmakingswet. Deze wet stelt regels ten aanzien van de uitgifte van de Staatscourant en het Staatsblad. Daarnaast publiceert de overheid ook het Tractatenblad en diverse parlementaire documenten, zoals Kamervragen, Handelingen of Kamerstukken. Een overzicht is te vinden onder de noemer "documentsoorten" in de linker navigatiebalk.

Om tot de publicatie van deze documenten te komen, wordt een aantal stappen doorlopen. Informatie wordt aangeleverd, omgezet naar XML, en naar diverse publicatieformaten omgezet (PDF; XHTML; ODT). Het resultaat wordt op de websites www.officielebekendmakingen.nl en zoek.officielebekendmakingen.nl geplaatst. Van iedere processtap is een beschrijving opgesteld (zie ook de ingang "processtappen" in de linker navigatiebalk).

Via deze website wordt de technische documentatie beschikbaar gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schema waarmee de XML documenten gevalideerd kan worden, om een beschrijving van de metadata die wordt toegekend aan de documenten, of om codeerinstructies. Tot de doelgroep behoren bijvoorbeeld degenen die geinteresseerd zijn in het gebruiken van de content voor eigen doeleinden.

De meeste informatie is te vinden onder de noemer "documenten" (in de linkerbalk). Het betreft hier een overzicht van alle relevante specificaties die in de afgelopen jaren zijn opgesteld. Ook toekomstige specificaties zullen via deze website beschikbaar worden gesteld.

Contact