StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Beschikkingen | aanvraag

Algemene informatie

Er bestaan verschillende beschikkingen. De (6) Persoonsgerichte beschikkingen: Statusverlenende beschikkingen, Beschikkingen die een verplichting opleggen of een recht ontnemen, Beschikkingen die een recht geven iets te doen wat algemeen verboden is, Beschikkingen tot toekenning van een uitkering of subsidie, Beslissing op bezwaar en het Besluit op administratief beroep). En er bestaan Zaaksgerichte beschikkingen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Beschikkingen | aanvraag is Blad gemeenschappelijke regeling.

Documentsoort Beschikkingen | aanvraag heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen aanvraag_beschikking gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.source (optioneel en herhaalbaar)
 • DC.spatial (verplicht en herhaalbaar)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.abstract (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.betreftRegeling (optioneel)
 • OVERHEIDop.externeBijlage (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.gemeentenaam (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.idGeometrie (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.postcodeHuisnummer (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.provincie (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.referentienummer (optioneel)
 • OVERHEIDop.straatnaam (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.woonplaats (optioneel en herhaalbaar)
 • Contact