StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Gemeenteblad

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Gemeenteblad is EB en parlementaire documentsoorten.

De documentsoort Gemeenteblad heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen gemeenteblad gebruikt:

 • DC.creator
 • DC.identifier
 • DC.source
 • DC.spatial
 • DC.title
 • DC.type
 • DCTERMS.abstract
 • DCTERMS.alternative
 • DCTERMS.available
 • DCTERMS.isFormatOf
 • DCTERMS.isRequiredBy
 • DCTERMS.issued
 • DCTERMS.language
 • DCTERMS.modified
 • DCTERMS.publisher
 • DCTERMS.requires
 • DCTERMS.rights
 • DCTERMS.subject
 • DCTERMS.temporal
 • OVERHEID.authority
 • OVERHEID.category
 • OVERHEID.isRatifiedBy
 • OVERHEID.organisationType
 • OVERHEIDop.bekendmakingBetreffendePlan
 • OVERHEIDop.betreftRegeling
 • OVERHEIDop.einddatum
 • OVERHEIDop.externeBijlage
 • OVERHEIDop.gemeentenaam
 • OVERHEIDop.idGeometrie
 • OVERHEIDop.jaargang
 • OVERHEIDop.postcodeHuisnummer
 • OVERHEIDop.provincie
 • OVERHEIDop.publicationIssue
 • OVERHEIDop.publicationName
 • OVERHEIDop.referentienummer
 • OVERHEIDop.startdatum
 • OVERHEIDop.straatnaam
 • OVERHEIDop.versieInformatie
 • OVERHEIDop.woonplaats
 • OVERHEIDrg.betreft
 • OVERHEIDrg.kenmerk
 • OVERHEIDrg.onderwerp
 • OVERHEIDrg.inwerkingtredingDatum
 • OVERHEIDrg.uitwerkingtredingDatum
 • OVERHEIDrg.terugwerkendekrachtDatum
 • OVERHEIDrg.redactioneleToevoeging
 • OVERHEIDrg.gedelegeerdeRegelgeving
 • Contact