StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Rijkswet

Algemene informatie

Een rijkswet is een wet die betrekking heeft op het volledige Koninkrijk der Nederlanden (dus inclusief Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Dit blijkt vaak uit de tekst: "Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst "

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Rijkswet is Staatsblad.

Documentsoort Rijkswet heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen rijkswet gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.spatial (optioneel)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel)
 • DCTERMS.issued (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.behandeldDossier (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.ketenID (optioneel)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • Contact