StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Aanbestedingen

Algemene informatie

De procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. De wetgeving over aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie (aanbestedingsrichtlijn). Deze richtlijn is vertaald in nationale wetgeving, die in sommige gevallen een nadere invulling kan zijn daarvan. In Nederland is de Richtlijn vertaald in het BAO (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en het BASS (Besluit aanbestedingsregels Speciale Sectoren).

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Openbare aanbesteding, deze wordt algemeen bekend gemaakt en iedereen kan een inschrijving doen;
 • Niet-openbare aanbesteding, deze wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 5 partijen geselecteerd worden. Deze partijen krijgen een bestek en doen een bod, waarna het werk gegund wordt;
 • Onderhandse aanbesteding, hierbij is de inschrijving mogelijk op uitnodiging voor ten minste twee daartoe uitgenodigden;
 • Enkelvoudige uitnodiging, in onderling overleg wordt overeenstemming bereikt over de prijs en de te leveren prestatie

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Aanbestedingen is Staatscourant.

Documentsoort Aanbestedingen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen aanbestedingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact