StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Benoemingen en ontslagen

Algemene informatie

(Koninklijke Besluiten inzake) benoemingen en ontslagen met betrekking tot functies binnen het openbaar bestuur.

Besluiten van algemene strekking - Algemeen verbindende voorschriften Omschrijving Besluiten tot vaststelling of wijziging van algemeen verbindende voorschriften (a.v.v.'s); algemene, abstracte regels die zich voor herhaalde, concrete toepassing lenen. In de Staatscourant behoren tot deze rubriek: ministeriële regelingen, kleine koninklijke besluiten (KKB's), en regelgeving van ZBO's met regelgevende bevoegdheid.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Benoemingen en ontslagen is Staatscourant.

Documentsoort Benoemingen en ontslagen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen benoemingen-ontslagen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact