StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Convenanten

Algemene informatie

Een afspraak of samenspel van afspraken, hoe ook genoemd, van de centrale overheid met één of meer wederpartijen, die betrekking heeft of mede betrekking heeft op, publiekrechtelijke bevoegdheden. Of anderszins gericht of medegericht op verwerkelijking van Rijksoverheidsbeleid. Een convenant is een overeenkomst tussen een overheid en een andere overheid, een overheid en een natuurlijk persoon of een rechtspersoon en tussen natuurlijke personen of rechtpersonen.

Het gaat bijvoorbeeld afspraken en overeenkomsten tussen gemeenten, een ministerie en onderwijsinstellingen om schooluitval tegen te gaan.

Een ander voorbeeld is afspraken tussen de gemeente Amsterdam, corporaties en beheerders ten aanzien van de toewijzing van (wibo) woningen in Amsterdam.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Convenanten is Staatscourant.

Documentsoort Convenanten heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen convenanten gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact