StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Erfgoedwet

Algemene informatie

Bekendmakingsplicht in de Erfgoedwet mogelijk maken. Die heeft als doel burgers te informeren over het voornemen om cultureelgoederen en verzamelingen te vervreemden die in eigendom zijn van de Rijksoverheid of van gemeentelijke of provinciale overheden. Dit biedt bovendien de mogelijkheid nog bezwaar te maken tegen de vervreemding.

Zie https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34109_erfgoedwet

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Erfgoedwet is Staatscourant.

De documentsoort Erfgoedwet heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen erfgoedwet gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact