StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Gerechtelijke aankondigingen

Algemene informatie

Onder gerechtelijke aankondigingen worden diverse soorten bekendmakingen geplaatst.

Op RPS worden deze subcategorieen met scheme OVERHEIDop.Staatscourant aangeduid. Mooier zou zijn wanneer dit OVERHEIDop.GerechtelijkeAankondigingenTypen of iets dergelijks wordt.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Gerechtelijke aankondigingen is Staatscourant.

De documentsoort Gerechtelijke aankondigingen heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen gerechtelijke_aankondigingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact