StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Breed moratorium

Algemene informatie

Volgens het Besluit breed moratorium, artikel 7 lid 3 zullen er vanuit de rechtbanken bekendmakingen worden gepubliceerd over de vaststelling of tussentijdse beëindiging van een afkoelingsperiode in de context van schuldhulpverlening. Zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-83.html. De ingangsdatum van dit besluit is 1 april 2017. Volgens de memorie van toelichting zal het gaan om ongeveer 4700 publicaties per jaar.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Breed moratorium is Gerechtelijke aankondigingen.

Documentsoort Breed moratorium heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen breed_moratorium gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact