StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Faillissementen, surseances en schuldsaneringen

Algemene informatie

Alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Een verklaring van faillissement is de meest bekende vorm.

Het gaat bijvoorbeeld om Insolventieverklaringen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Faillissementen, surseances en schuldsaneringen is Gerechtelijke aankondigingen.

Documentsoort Faillissementen, surseances en schuldsaneringen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen faillissementen_surseances_schuldsaneringen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact