StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Huwelijkse voorwaarden

Algemene informatie

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken tussen echtgenoten over elkaars inkomen en bezittingen. Deze afspraken worden meestal vlak voor het huwelijk opgesteld. Men kan echter ook tijdens het huwelijk besluiten dergelijke voorwaarden op te stellen of bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. In de laatste twee gevallen moet de rechtbank daarvoor toestemming verlenen. Een notaris moet de nieuwe of gewijzigde voorwaarden in een (ontwerp)akte vastleggen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Huwelijkse voorwaarden is Gerechtelijke aankondigingen.

Documentsoort Huwelijkse voorwaarden heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen huwelijkse_voorwaarden gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact