StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Oproeping schuldeisers

Algemene informatie

Oproepingen door notarissen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen.

Het gaat om publicaties door notarissen van natuurlijke personen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen.

Deze rubriek bevat ook beschikkingen van de rechtbank voor benoeming vereffenaars / opheffing vereffening. Dit zijn dus geen oproepingen. Deze documenten gaan niet mee naar Oproepingen | Schuldeisers. Er wordt nog onderzocht waar ze dan wel heen moeten (eigen rubriek of overig).

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Oproeping schuldeisers is Gerechtelijke aankondigingen.

Documentsoort Oproeping schuldeisers heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen oproeping_schuldeisers gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact