StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Oproepingen | Schuldeisers

Algemene informatie

Op basis van art. 206 Het burgerlijk wetboek, boek 4, met betrekking tot het erfrecht.

Oproepingen door notarissen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen.

Het gaat om publicaties door notarissen van natuurlijke personen in verband met de afwikkeling van nalatenschappen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Oproepingen | Schuldeisers is Oproepingen.

Documentsoort Oproepingen | Schuldeisers heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen schuldeisers gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact