StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Pensioenen

Algemene informatie

Voordat een pensioenregeling geldt, wordt de tekst ter visie gelegd zodat vanuit verschillende organisaties kan worden gereageerd op de voorliggende tekst. Van een ter visie legging wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Ook ontheffingen en wijzigingen op een verplichtstelling van een pensioenregeling worden in de Staatscourant bekend gemaakt.

Bij een verplicht stelling van een pensioenregeling wordt de regeling van kracht voor een bepaalde branche.

Er zijn ook nog Ontheffingen en wijzigingen op een verplichtstelling van een pensioenregeling.

Let op: in Digitaal Loket zijn er aparte rubrieken voor TVL, VP en overig.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Pensioenen is Staatscourant.

Documentsoort Pensioenen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen pensioenen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact