StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Raadgevend referendum

Algemene informatie

Per 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum (Wrr) van kracht. Hieronder volgt een beschrijving op hoofdlijnen.

Nadat een wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen, kan een groep van kiesgerechtigden door middel van een inleidend verzoek van 10.000 kiesgerechtigden vragen om een referendum. Nadat zij tenminste 300.000 steunverklaringen hebben gekregen, kan een referendum worden gehouden.

Een referendum kan gehouden worden over nationale wetgeving en over stilzwijgende goedkeuring van verdragen die binnen het Koninkrijk alleen voor Nederland gelden. Zie voor uitzonderingen en meer informatie: http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130214/gewijzigd_voorstel_van_wet_2.

Het doel van een raadgevend referendum is om de wetgever te adviseren voorgenomen wetgeving te wijzigen. De uitslag van het referendum is niet bindend. De wetgever heeft altijd het recht om een afwijkende keuze te maken.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Raadgevend referendum is Staatscourant.

De documentsoort Raadgevend referendum heeft de volgende subtypen:

Metadata

De volgende velden worden binnen raadgevend_referendum gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact