StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Referendum - Referendabiliteitsbesluit

Algemene informatie

Het besluit of over een Wet of Verdrag een referendum kan worden gehouden.

a. Het besluit wordt genomen door de Minister van Binnenlandse Zaken in het geval van Wetten in het Staatsblad.

b. Het besluit wordt genomen door de Minister van Buitenlandse Zaken in het geval van Verdragen in het Tractatenblad.

c. Het besluit wordt genomen door de Minister van Buitenlandse Zaken in het geval van Verdragen in het Tractatenblad, waarbij stilzwijgende goedkeuring is verleend.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Referendum - Referendabiliteitsbesluit is Raadgevend referendum.

Documentsoort Referendum - Referendabiliteitsbesluit heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen referendabiliteitsbesluit gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact