StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Handelsregister Kamer van Koophandel

Algemene informatie

Het Handelsregister vormt de basisregistratie voor alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. Mutaties in het register worden door de KvK in de Staatscourant gepubliceerd.

Op RPS betreft het louter Ontbindigen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Handelsregister Kamer van Koophandel is Registermutaties.

Documentsoort Handelsregister Kamer van Koophandel heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen handelsregister_kamer_van_koophandel gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact