StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Register beleggingsinstellingen

Algemene informatie

Het is verboden in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden: 18 a) zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen heeft; of b) indien het een beleggingsmaatschappij betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de beleggingsmaatschappij een door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning heeft. Een besluit tot aanwijzing of intrekking van een (geografische) staat, moet worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Het gaat om Gegevens van beheerder- of beleggingsinstellingen in het buitenland die worden aangewezen- of ingetrokken door de minister.

Deze rubriek wordt in de praktijk niet aangetroffen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Register beleggingsinstellingen is Registermutaties.

Documentsoort Register beleggingsinstellingen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen register_beleggingsinstellingen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact