StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg

Algemene informatie

Voor de beroepen arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige heeft de rijksoverheid registers ingesteld, de zogenaamde BIG-registers (beroepen in de individuele gezondheidszorg). De registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Alleen geregistreerde personen mogen de beroepstitel voeren en alleen zij vallen onder het tuchtrecht.

Bij elke inschrijving worden in het register vermeld de naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en adres van de betrokkene en het nummer en het tijdstip van inschrijving.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg is Registermutaties.

Documentsoort Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen register_beroepsbeoefenaren_individuele_gezondheidszorg gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact